2019-11-15

Strategia firmy jest ściśle zależna od klienta

Tematem kolejnego spotkania przedsiębiorców była strategia firmy i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Strategia dla MŚP powinna mieć kilka kartek i być poplamiona kawą, co wskazuje na to, że ktoś do niej zagląda. Jak tworzyć strategię firmy w małym przedsiębiorstwie? Strategia firmy jest ściśle zależna od klienta. Zdolność do wyznaczania i realizacji celów strategicznych firmy jest jednym z elementów, który wyróżnia liderów od przeciętnych przedsiębiorców. Tu strategia jest pomocna, bo może być narzędziem jednoczenia się załogi wokół jej realizacji. Strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. Pamiętaj więc, że cele strategiczne powinny wynikać z dobrej analizy otoczenia firmy oraz realistycznej oceny kompetencji i zasobów organizacyjnych. Strategia cyfrowa produktu jest przygotowaniem do takiej właśnie “rozmowy”. Kurs akcji firmy od pocz�tku tego roku wzr�s� o prawie 30 proc. Pojawiło się też zagadnienie natury etyczno-filozoficznej: na ile strategia firmy jest pochodną osobowości właściciela czy głównego menedżera firmy. Definiowanie pojęcia strategii firmy ewoluowało od lat pięćdziesiątych. Strategia – to chyba jedno z najbardziej napompowanych, nadużywanych i przecenianych słów w biznesie. Ja zacząłem od otworzenia firmy pożyczkowej w której najlepiej sprzedawał się jeden produkt, a mianowicie: kredyt z żyrantem online. Zebrani stwierdzili, że takich przeszkód jest nieskończenie wiele, ale radzić sobie z nimi trzeba, a jasna strategia pozwala wybrać metody takiego radzenia sobie. Strategia powinna Ciebie i Twoje przedsiębiorstwo doprowadzić do założonego celu. Strategia nie powinna też być wyryta w kamieniu. Wszyscy pracownicy firmy powinni mieć świadomość sensu i celu jej działania. Strategia cyfrowa firmy powinna być przemyślana. Pamiętaj - strategia produktu firmy zawsze zaczyna się od konsumenta. Często firmy koncentrują się głównie na monitorowaniu jednego wskaźnika, który uważają za najważniejszy miernik swojej strategii. Zawsze należy szukać nowych szans, ważne aby nie powodowały one zasadniczej zmiany DNA firmy bez świadomej decyzji w tej sprawie. Firmy rozwijają się na ogół organicznie, bywa że działalność, która firmie dała początek, z czasem staje się działaniem mniejszościowym, lub mniej rentownym niż inne. Spróbuję wyjaśnić czym jest strategia w biznesie, jak ja ją rozumiem i w jaki sposób ją stosuję.